Nyheder

Referat fra Stormødet


HyttenDette er en kort udgave af referatet, den fulde version kan findes her til højre som pdf.

Udover hytteudvalget, forældre, spejdere og spejderlederes var flg. bl.a til stede: 4 repræsentanter fra divisionsledelsen , Rie Nielsen (Korpskontoret), Christian Hesselberg (formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg), Per Vandrup (formand Samrådet i København, næstformand i folkeoplysningsudvalget), Peter Thiele (SF, Borgerrepræsentationen) og Anders Tinning (Kultur og Fritidsforvaltningen).

Hytteudvalget præsenterede kort udfordringen: B21B har lejet grunden af Københavns kommune siden 1967. Vandtårnsgrunden er senere overgået til HOFOR, som har valgt at sælge grunden til MT Højgaard mhp. nyt etagebyggeri. B21B er opsagt med udgangen af 2014. Vi mangler altså en  grund og en hytte. B21B er københavns største spejdergruppe, pr. 1. september 2013 i alt 166 medlemmer, heraf 24 nystartede mikroer. Yderligere 40-45 børn på ventelisten.

 

Aktuelt arbejdes primært med flg alternative placeringer:

  • Degnemose Allé 27 E (materieldepot og kontorpavillon for center for park og natur)
  • Brønshøj vandtårn (grunden ved det fredede vandtårn på Brønshøjvej, ejes af HOFOR, hytteudvalget i dialog med HOFOR om mulige løsninger her)
  • Rødkildeparken v. naturlegepladsen (der arbejdes aktuelt på en fredningsdispensation/byggetilladelse via kommunen). Vi har ansøgt klubhuspuljen i Københavns kommune om økonomisk hjælp til en ny hytte, forventer svar ultimo oktober

 

Hytteudvalget er i dialog med en lang række politikere samt personer i MT Højgaard og HOFOR (se referat på hjemmesiden)

 Stormøde

Uddrag fra den efterfølgende plenumdiskussion:

Anders Tinning, status fra kommunen: Den største udfordring er fredningssagerne. De fleste ’frie’ områder i vores lokalområde er fredet. Jeg ved at det ikke er nemt, men det kræver hårdt arbejde fra alles sider. I sidste ende er det op til politikerne at vurdere hvordan det skal gøres. Til spørgsmålet  ”Er der plads til en spejdergruppe i KBH?” svarer Anders:  ”Selvfølgelig er der plads til en spejdergruppe i KBH”. Til spørgsmålet: “Er der tradition for i Københavns Kommune at få indskrevet den form for fritidsorganisationer (spejderne) i lokalplanerne? svares: “De gør hvad de kan for at presse på i de andre forvaltninger for at få plads til fritidsorganisationerne Det er svært at sige, hvor meget indflydelse vi kan få”.

Helle Gammelgaard: Divisionsledelsen og Korpset har fået løbende information om vores status. Korpset kan desværre ikke gå ind i en enkeltsag.

Læs mere og se billeder fra mødet i det fulde referat.