Nyheder

Hytten er opsagt!

Så er der nyt i sagaen om hytten.

HOFOR (tidligere Københavns Energi), der ejer grunden hytten og vandtårnet ligger på, har solgt grunden til MT Højgård og MT Højgård ønsker at lave nyt boligbyggeri på grunden.

Vi bliver opsagt som lejere og ved udgangen af 2014 skal vi have forladt grunden. I følge vores lejekontrakt skal vi aflevere grunden uden hytte på.

Det vil sige vi har nu 1½ år til at finde et sted til en ny hytte, bygge nyt, flytte og rive den nuværende hytte ned.

I princippet kunne man flytte hytten til en ny placering, men det er ikke sikkert dens stand tillader at den bliver flyttet igen (den er oprindeligt blevet flyttet fra Nordsjælland til Herbergvej).

Hytteudvalget har kig på et par nye placeringer.

Den ene placering er i et hjørne af Rødkildeparken ud mod Rødkildevej. Her er vi i dialog med kommunen der ejer parken og sammen med kommunen forsøger vi at få dispensation fra den fredning der er af Rødkildeparken så der kan bygges en hytte.

Den anden placering er på grunden ved Brønshøj Vandtårn på Brønshøjvej/Næsbyholmvej. Brønshøj Vandtårn er fredet og grunden og tårnet ejes af HOFOR. Her vil vi altså sandsynligvis skulle indgå en ny lejeaftale med HOFOR og vi er i øjeblikket ved at indlede en dialog med HOFOR om hvorledes det vil kunne foregå.

Tredje placeringsmulighed er faktisk på vandtårnsgrunden på Herbergvej idet vi har foreslået MT Højgård at der indarbejdes en spejderhytte i deres boligbyggeri på grunden. MT Højgård har inviteret til et møde hvor vi kan fremlægge vores tanker.

Alle tre placeringer er behæftet med stor usikkerhed: kan der gives dispensation til at bygge i Rødkildeparken, er det muligt at indgå en fornuftig lejeaftale eller lignende ved Brønshøj Vandtårn, kan en spejderhytte indarbejdes i MT Højgårds øvrige planer?

Der ud over er der de økonomiske aspekter af alt dette. Det koster at bygge nyt, det koster at rive den gamle hytte ned, hvad bliver driftsomkostningerne på en ny hytte, etc., hvor mange penge kan vi rejse via fonde m.m. og hvor meget skal vi selv rejse, … det er alt sammen spørgsmål der skal afklares.

Hytteudvalget er i løbende kontakt med Københavns Kommune, HOFOR, MT Højgård og politikere.

Torsdag den 5. september 2013 klokken 20:00 holdes der stormøde i hytten for alle spejdere, pårørende og andre med interesse for gruppen og dens fremtid. På stormøde vil hytteudvalget fortælle nærmere.

Vi håber at se rigtigt mange til stormødet.

Mulige placeringer af ny hytten

Mulige placeringer af en ny hytte.