Nyheder

Lokale- og Anlægsfonden støtter spejderhus og og friluftsliv med 3 mio

 

Lokale- og Anlægsfonden netop har besluttet at støtte os med 3 millioner kroner til anlæg af spejderhus samt lærings- og legecirklerne.

Lærings- og legecirklerne er et nyt tiltag som foreslås at blive etableret på vandtårnsgrundens sydøstlige hjørne. Cirklerne er et offentligt anlæg der vil kunne danne en unik friluftsramme om fx skolernes "understøttende undervisning", daginstitutionernes aktiviteter og om foreninger og naboers samvær og motion.

Der har været stor interesse for at udbygge spejderhus-projektet til at inddrage og integrere en større del af grunden, for dermed at skabe aktiviteter og faciliteter, der er tilgængelige for et bredere udsnit af bydelens beboere, institutioner, og foreninger. Igennem flere workshops med disse interessenter er der kommet input til de foreslåede ”Lege- og Læringscirkler”.

Formålet er, at skabe en ramme for aktiviteter og læring i et udemiljø med natur-præg midt i byen, som skaber terrænmæssig variation, samlingspunkter, og fleksibilitet for flere forskellige anvendelser samtidig. Det er prioriteret, at bevare de smukke hestekastanjetræer og at udnytte deres højde til at løfte aktiviteter i forskellige niveauer. ”Lege- og Læringscirklerne” er designet og tegnet af Landskabsarkitekt Nicolai Bülow Rousting (og i øvrigt spejder i B21B).

Det er det samlede projekt for spejderhus og cirklerne som Lokale- og Anlægsfonden nu har valgt at støtte med 3 millioner kroner. Læs mere i Lokale- og Anlægsfondens pressemeddelse.

For spejdergruppens og hytteudvalgets vedkommende fortsætter arbejdet nu med at finde den resterende finansiering af projektet.