Nyheder

Nu starter nedrivningen af vandtårnet

Nedrivningen af vandtårnet (Bellahøj Højdebeholder) begynder i november har vi fået at vide af HOFOR (tidligere Københavns Energi).

Nedrivningen skulle egentlig være påbegyndt allerede i februar men er altså blevet udskudt til nu idet bl.a. embedslægen har skullet vurdere de sundhedsmæssige risici ved nedrivningen.

Allerede nu begynder de dog at etablere byggepladsen og det betyder at vi afgiver et hjørne af vores grund.

Fra torsdag den 24. oktober påbegyndes etableringen af en kørevej der kommer til at gå hen over vores bålplads.

Nedrivningen forventes at være afsluttet omkring nytår.
bålhygge ved byggehegnbålhygge ved byggehegn